077-211-0313

תקנון שימוש באתר suli-men

1. מבוא

אתר suli-men (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה תצוגה וירטואלית על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר נועד על מנת להציג דוגמאות מייצגות של
פריטי אפנה ובדגש על בגדי ערב לגברים ובתוך כך חתנים ואירועים. יודגש כי הפריטים נרכשים ע”י יבואנים בארץ וחלק נכבד מהתמונות אינם של suli-men אלא של היבואנים
מהם suli-men רוכשת את פרטי הלבוש כדוגמת: בגיר, במוס, באג’י וכו’.

2. תנאים כלליים

מובהר כי suli-men רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. suli-men שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לבטל
השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י suli-men
ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כותרות הפרקים מובאות לשם
נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

3. שירותים המוצעים באתר

אתר suli-men מציע תצוגה וירטואלית של פרטי אפנה, ובתוך כך מאפשר:

1. גלישה ועיון בתכנים שונים.

2. שליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

3. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של suli-men. מובהר כי suli-men רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.

4. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.

5. הרשמה לדיוור קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

מובהר כי המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לsuli-men את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי suli-men תהיה רשאית
להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של suli-men תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש
בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות
לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לsuli-men מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל
פגיעה במוניטין של suli-men ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של suli-men בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש
בה כדי לפגוע במוניטין כאמור.

4. תמונות באתר

מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין
השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. כמו-כן ייתכנו פערים בין המופיע באתר לבין הקיים במלאי החנות.

5. מדיניות החזרות:

1. המוצר יוחלף עד 2 ימי עסקים מתאריך הקנייה, כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית או פתק החלפה (תקנה 2(2) לתקנות הגנת הצרכן).

2. הצרכן יישא בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ (הנמוך מבניהם), שיקוזזו מההחזר.

3. לא ניתן להחזיר מוצרים:

א. אשר נמכרו ובוצע בהם שינוי מהותי- מכפלת, הצהרות וכו’ (תקנה 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן).

ב. אשר נמכרו בשובר מתנה/הנחה (תקנה 6(ג) לתקנות הגנת הצרכן).

ג. הלבשה תחתונה (תקנה 6(א)(9) לתקנות הגנת הצרכן).

4. אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המוצר.

5. מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקנייה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קנייה מהחנות.

6. אחריות, אבטחה ופרטיות

suli-men ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו
במאגר המידע של suli-men. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, suli-men לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו. suli-men
מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

7. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או
בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) חיפה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.